Neža Oder (ona) vodi zavod Koroška Pride, ki se osredotoča na razvoj in opolnomočenje LGBT+ skupnosti na podeželju. Dela na inštitutu za sodobne umetnosti Aksioma in piše agrumente pri Danes je nov dan, inštitutu za druga vprašanja. Je aktivistka na področju človekovih pravic, borka za živali in okolje, diplomirana novinarka v končevanju magisterija sociologije spolov, nenagrajena in neobjavljena pesnica ter zagovornica misli, da je vsak dan nova priložnost za korak naprej.

Neža Oder (she) runs the Koroška Pride institute, which focuses on the development and empowerment of the LGBT+ community in rural areas. She works at Aksioma Institute of Contemporary Art and writes Agrumenti for Danes je nov dan institute. She is an activist in the field of human rights, a fighter for animals and the environment, a journalism graduate completing an MA in sociology of gender, an unawarded and unpublished poet, and an advocate of a maxime that every day is a new opportunity for a step forward.