Nežka Agnes Vodeb je diplomirana socialna pedagoginja in mladinska delavka Zavoda BOB iz Ljubljane. Za diplomsko delo je prejela nagrado Mladinskega sveta Slovenije. V diplomskem delu z naslovom Osnove dela z mladimi na javnih površinah in različni pristopi je raziskovala značilnosti uličnega dela z mladimi, različne oblike in načine uličnega dela ter pozitivne in negativne lastnosti v nasprotju z institucionalnimi pristopi dela z mladimi.

Nežka Agnes Vodeb is a social pedagogue and youth worker at the BOB Institute in Ljubljana. For her Bachelor thesis, she received an award from the Youth Council of Slovenia. In her thesis, titled Basics of working with youth on public spaces and different approaches, she researched the characteristics of street work with young people, different forms and methods of street work and positive and negative characteristics in contrast to institutional approaches to working with young people.