Nika Mahnič v okviru Arts and Humanities Research Council (LAHP) štipendije na londonski univerzi Queen Mary piše doktorat iz politologije. Osredotoča se na privatna analitična orodja v javni upravi Združenega kraljestva ter vpliv umetne inteligence na tvorbo javnih politik. Na King’s College London bo kmalu asistiral_a pri predmetih Državljanske in politične pravice ter Družbena pravičnost in analiza politik. Je del uredniškega odbora Journal of Future Robot Life ter znanstvenega odbora Danes je nov dan, inštituta za druga vprašanja.

Nika Mahnič is a PhD candidate in Politics at Queen Mary University of London, funded by the Arts and Humanities Research Council (LAHP). They focus on on proprietary analytical tools in the UK public administration and the impact of artificial intelligence on policy making. At King’s College London, they will soon be a Teaching Assistant at Civil and Political Rights and Social Justice and Policy Analysis modules.

Nika is part of the editorial board of the Journal of Future Robot Life and the scientific committee of Danes je nov dan institute.