Pia Nikolič je magistra sociologije kulture, novinarka, moderatorka, stripovska in filmska recenzentka ter predavateljica. Kritično obravnavanje družbenega okolja je pred dobrim desetletjem začela razvijati tudi na Radiu Študent kot napovedovalka in članica redakcije za kulturo in humanistične vede. Novinarska pot jo je med drugim peljala prek pisanja za tednik Mladina do položaja urednice za kulturo in družbo na spletnem portalu Megafon. Sodelovala je že z več različnimi protestnimi gibanji, ki so se osredotočala na enakopravnost, solidarnost, tolerantnost in tudi na odnos do okolja. Zagovarja spoznanja na podlagi znanstvenih ugotovitev in verjame v mobilizacijsko moč ljudskih množic.

Pia Nikolič je magistra sociologije kulture, novinarka, moderatorka, stripovska in filmska recenzentka ter predavateljica. Kritično obravnavanje družbenega okolja je pred dobrim desetletjem začela razvijati tudi na Radiu Študent kot napovedovalka in članica redakcije za kulturo in humanistične vede. Novinarska pot jo je med drugim peljala prek pisanja za tednik Mladina do položaja urednice za kulturo in družbo na spletnem portalu Megafon. Sodelovala je že z več različnimi protestnimi gibanji, ki so se osredotočala na enakopravnost, solidarnost, tolerantnost in tudi na odnos do okolja. Zagovarja spoznanja na podlagi znanstvenih ugotovitev in verjame v mobilizacijsko moč ljudskih množic.

Pia Nikolič holds a master’s degree in sociology of culture, she is a journalist, a moderator, a comic book and film reviewer and a lecturer. More than a decade ago, she continued her critical examination of society as a speaker and a member of the editorial board for culture and humanities at Radio Študent. Among other things, her journalistic path took her through writing for the weekly Mladina to the position of editor for culture and society on the web portal Megafon. She has already collaborated with several different protest movements, focusing on equality, solidarity, tolerance and the environment. She defends the findings based on scientific observations and believes in the mobilising power of the masses.