Sandra Bašić Hrvatin je profesorica na Univerzi na Primorskem. Njeno znanstveno in raziskovalno delo se osredotoča na vprašanja medijskih politik, političnega komuniciranja, komunikacijskega prava, komunikacijskih praks ter mednarodnih komunikacij. Na področju medijske ureditve od leta 2000 deluje kot neodvisna strokovnjakinja Sveta Evrope, Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in Evropske komisije. Je tudi aktivistka na področju medijev in človekovih pravic.

Sandra Bašić Hrvatin is a Professor at the University of Primorska. Her scientific and research work focuses on the issues of media policy, political communication, communication law and practice and international communication. Since 2000, prof. Bašić Hrvatin works as independent expert for the Council of Europe, OSCE and the European Commission in the field of media regulation. Prof. Bašić Hrvatin is also a media and human rights activist.