Sanja Fidler in Brane Solce sestavljata skupino Protestival, ki skrbi za scenografijo na protestih. Teh sta se začela udeleževati med vseslovenskimi vstajami. V zadnjih desetih letih sta za proteste ustvarila številne scenografske izdelke.

Sanja je bila tudi pobudnica ustavne presoje, na podlagi katere je Ustavno sodišče junija 2021 ugotovilo, da je bila popolna prepoved protestov v času drugega vala epidemije v nasprotju z ustavo.

Sanja Fidler and Brane Solce make up the Protestival group, which takes care of the scenography at the protests. They began to take part in these during the 2012 uprisings. In the last ten years, they have created a number of scenographic products for the protests.

Sanja was also the initiator of the constitutional review, on the basis of which the Constitutional Court found in June 2021 that a complete ban on protests during the second wave of the epidemic was unconstitutional.