Suzana Tratnik je pisateljica, prevajalka, urednica, publicistka, aktivistka. Diplomirala je iz sociologije na Fakulteti za družbene vede in magistrirala ia antropologije spolov na Fakulteti za podplimski študij ISH v Ljubljani. Je soustanoviteljica lezbične skupine LL v Ljubljani leta 1987 ter sodelavka Festivala LGBT filma in festivala Lezbična četrt pri Društvu Škuc. Objavila je sedem kratkroproznih zbirk, pet romanov, otroško slikanico, napisala pa je še monodramo, radijsko igro, dve strokovni deli o lezbičnem gibanju v Sloveniji in o lezbični literaturi, aktivistične memoare in zbirko esejev. Dobila je tudi nekaj nagrad.

Ključne besede za njen zadnji roman Pontonski most (2021): 90-ta, rejverska scena, LGBT-gibanje, lezbični prekariat, nova država, prividi, rehabilitacija, recidiv.

Suzana Tratnik is a writer, translator, editor, publicist, activist. She obtained her BA in sociology from the Faculty of Social Sciences at the University of Ljubljana, and her MA in gender anthropology from the Institutum Studiorum Humanitatis in Ljubljana. She cofounded the Lesbian group LL in in 1987 Ljubljana. She is a programmer of the LGBT Film Festival and The Lesbian Quarter festival at the Škuc Association. She published seven collections of short stories, five novels, the children’s picture book as well as a monodrama a radio play, and two expertises: one on the lesbian movement in Slovenia, and another on lesbian literature,  activist memoirs and an essay collection. She has received some awards as well.

Keywords for her last novel The Pontoon Bridge (2021): 90s, rave scene, LGBT movement, lesbian precariat, new state, ilussions, rehab, recidive.