Tea Jarc je predsednica Sindikata Mladi plus, ki združuje dijake, študentk_e, mlade brezposelne in mlade prekarne delavke in delavce. Aktivna je na področju zagovorništva njihovih pravic in opolnomočenje mladih prek izobraževanja, aktivizma in združevanja v kolektivne boje za doseganje socialne pravičnosti.

Tea Jarc is the president of the Mladi plus trade union, which unites high school and university students, young unemployed and young precarious workers. She is active in advocating for their rights and empowering young people through education, activism and uniting in collective struggles to achieve social justice.