Urban Lečnik Spaić je študent prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Poseben interes ima za ustavno pravo. S kolegi in kolegicami je ustanovil Ustavni klub, kjer organizirajo študentske pravne razprave in okrogle mize. Je tudi aktivni mladinski delavec v slovenski taborniški organizaciji in prostovoljni gasilec v Ljubljani. V srednji šoli je raziskoval raziskave o lažnih novicah in medijih, ki so bile nagrajene na državnem srečanju mladih raziskovalcev.

Urban Lečnik Spaić is a law student at the Faculty of Law at the University of Ljubljana. He holds a special interest in Constitutional law. He started a Constitutional club with his university colleague, in which they organise student-run legal debates and round tables. He is also an active youth worker in the Slovenian scouts organization and a volunteer firefighter in Ljubljana. During his high school he conducted research on Fake news and media which was awarded at a national meeting of youth researchers.