Urška Cocej je sodelavka Sindikata Mladi plus. Različne prekarne oblike dela je dodobra preizkusila v praksi in meni, da je poznavanje pravic, ki nam pripadajo, eden od ključev do dostojnega dela in življenja.

Urška Cocej works with Mladi plus trade union. She has thoroughly tested various precarious forms of work in practice, and believes that knowing the rights that belong to us is one of the keys to decent work and life.