Uršula Lipovec Čebron je izredna profesorica na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer predava predmete na dodiplomski (Etnologija Amerik, Simbolna antropologija, Antropologija migracij) in magistrski stopnji (Medicinska antropologija, Sodobne migracije, etnične manjšine in državljanstvo). Raziskovalno se ukvarja s področji antropologije migracij in medicinske antropologije, pri čemer se osredinja predvsem na migracije in zdravstvo.

Uršula Lipovec Čebron is an associate professor at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Ljubljana, where she lectures courses for B.A. (Ethnology of Americas, Symbolic anthropology, Anthropology of migration) and M.A. level (Medical anthropology, Contemporary migration, ethnic minorities and citizenship). Her research interests are in the areas of anthropology of migration and medical anthropology, with special focus on migration and health issues.