Dr. Vesna Leskošek je redna profesorica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s spolom, socialno državo, družbenimi neenakostmi, revščino in mladino. Doktorirala je s temo feminizma 1. vala na Slovenskem in o tem izdala monografijo z naslovom Zavrnjena tradicija (Založba cf*, 2002). V zadnjih letih je uredila monografijo Teaching Gender in Social Work (Univerza v Utrechtu in Univerza v Stockholmu, 2009) in v soavtorstvu izdala dve monografiji: Nasilje nad ženskami v Sloveniji (Aristej, 2013) in Zaposleni revni (Sophia, 2013).  Poleg tega redno objavlja članke v znanstvenih in strokovnih revijah in knjigah, med drugim poglavji From welfare fraud to welfare as fraud (v monografiji, ki je izšla pri založbi Ashgate, 2014) in The role of feminism in protecting social rights (v monografiji, ki jo je izdal Center za ženske študije v Zagrebu, 2013).