Žana Radivo, trenutno študentka Medicinske fakultete v Ljubljani, poleg študija že nekaj let deluje kot aktivistka na različnih področjih. V gimnazijskih letih je pričela z okoljskim aktivizmom v gibanju Mladih za podnebno pravičnost, kjer je do aktivizma pristopala tako z terenskimi akcijami, kot tudi teoretskim izobraževanjem. Okolje in podnebno pravičnost torej spoprijema s teoretskega in praktičnega vidika, v katerem z intersekcionalnim pristopom povezuje različne oblike diskriminacije in njihovo stopnjevanje v prihodnosti.

Žana Radivo is currently a student at the Faculty of Medicine in Ljubljana, and since several years an activist. During her high school years, she began her environmental activism with the Youth for Climate Justice movement, where she approached activism with direct action as well as theoretical education. She tackles the environment and climate justice from a theoretical and practical points of view, connecting various forms of discrimination and their future escalation with an intersectional approach.