Zarja Muršič je biologinja, kognitivna znanstvenica in evolucijska antropologinja. V zadnjem letu in pol je v različnih slovenskih medijih poročala o pandemiji. Po letu in pol pandemije se še vedno sprašuje o tem, kako najbolj učinkovito poročati o negotovosti, ki je ključen del znanosti. 

Zarja Muršič is a biologist, cognitive scientist and evolutionary anthropologist. Over the last year she has covered the pandemic for different Slovenian media. After a year and a half of living in the pandemic times she still wonders how to best communicate uncertainty that is unavoidable in science.