Anuška Podvrši je univerzitetno diplomirana pravnica. Zadnji dve leti je koordinatorica Pravne mreže za varstvo demokracije. Posameznikom, ki se obračajo na pravno mrežo pojasnjuje njihove pravice in dolžnosti v različnih upravnih in sodnih postopkih. Sodeluje pri vlaganju pravnih sredstev zoper odločitve oblastnih organov, ki so nezakonite in posegajo v človekove pravice. Izvajala je monitoringe protestov, sodelovala na več javnih razpravah o policijskem nasilju in pri organizaciji dogodkov. Leta 2022 je skupaj s sodelavkami in sodelavci Pravne mreže za varstvo demokracije prejela nagrado Evropskega parlamenta “Državljan Evrope”.

Anuška Podvrši is a university graduate in law. For the past two years, she has been the coordinator of the Legal Network for the Protection of Democracy. To individuals who turn to the legal network, she explains their rights and duties in various administrative and judicial procedures, participates in the filing of legal remedies against the decisions of the authorities, which are illegal and interfere with human rights. She participated in the monitoring of protests, in several public discussions about police violence and in the organization of events. In 2022, together with the colleagues of the Legal Network for the Protection of Democracy, she received the “Citizen of Europe” award of the European Parliament.