Miha Turšič je razvijalec projektov Open Wetlaba pri inštitutu Waag Futurelabs na Nizozemskem. Deluje na področju mednarodnega sodelovanja in razvoja projektov, ki se dotikajo umetnosti in znanosti, biotehnologije, odprtokodne strojne opreme, ekologije in vesoljske kulture. Je ustanovitelj Open Space Laba znotraj Waaga.

Miha sodeluje s partnerji v evropskem projektu S+T+ARTS, ki deluje na stičišču znanosti, tehnologije in umetnosti, kjer se osredotoča na metodologijo za sodelovalno inoviranje.

Miha je študiral industrijsko oblikovanje na Univerzi v Ljubljani. Je soustanovitelj Asobi Design Studia in Kulturnega centra evropskih vesoljskih tehnologij KSEVT. Danes KSEVT razvija kulturni vesoljski program, ki omogoča razumevanje umetnosti, kulture in humanistike v vesolju. V sodelovanju z vesoljskimi in kulturnimi organizacijami je KSEVT pripravil kulturne programe na Mednarodni vesoljski postaji, predstavil vesoljsko arhitekturo na beneškem bienalu in prvič v zgodovini javnosti predstavil Voyagerjeve instrumente. Miha je tudi ustanovitelj in del skupine Postgravityart, ki je ustvarila prvo gledališko produkcijo v breztežnostni naravi in dela na 50-letnem performansnem projektu Noordung 1995-2045.

Miha Turšič is project developer for the Open Wetlab at Waag. He works on international collaboration and the initiation of projects touching on the themes of art-science, biotechnology, digital fabrication, open source hardware, ecology, space culture and material research. He is closely involved with the planet B narrative and he is the founder of Open Space Lab within Waag.

Miha works with the partners in the European S+T+ARTS collaboration, operating on the crossings of science, technology and the arts, where he focuses on methodology for collaborative innovation.

Miha studied Industrial Design at the University of Ljubljana. He is co-founder of Asobi Design Studio and KSEVT, the Cultural Centre of European Space Technologies. Nowadays, KSEVT is developing a cultural space programme, enabling the understanding of art, culture and humanities in outer space. In collaboration with both space and cultural organisations, KSEVT produced cultural programmes on the International Space Station, introduced space architecture to the biennial of Venice, and presented Voyager instruments to the public for the first time in history. Miha is also founder and part of the Postgravityart group, which produced the very first theatre production in zero gravity and works on the 50-year performance project Noordung 1995-2045.