Miša Zgonec-Rožej je magistrirala na Pravni fakulteti Univerze Columbia v New Yorku in doktorirala iz mednarodnega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeno strokovno področje zajema vse vidike mednarodnega javnega prava, vključno s človekovimi pravicami, reševanjem sporov, državno in diplomatsko imuniteto, pravom mednarodnih organizacij, mednarodnim kazenskim pravom, pravom o uporabi sile in mednarodnim humanitarnim pravom.. Miša Zgonec-Rožej je svetovala posameznikom, državam in nevladnim organizacijam pri najrazličnejših mednarodnopravnih vprašanjih. Trenutno je slovenska članica Stalnega arbitražnega sodišča in pravna sodelavka v pravni pisarni registra Mednarodnega kazenskega sodišča.

Miša Zgonec-Rožej holds an LLM from Columbia UniversitySchool of Law, New York and and PhD in International Law from University ofLjubljana, Faculty of Law.

Her area of expertise covers all aspects of public international law, including human rights, dispute resolution, state and diplomatic immunity, law of international organizations, international criminal law, law on the use of force and international humanitarian law. She is currently a Slovenian member of the Permanent Court of Arbitration and a legal associate in the legal office of the Registry of the International Criminal Court.