Nataša Koražija je novinarka in urednica, ki skoraj 30 let dela v tiskanih medijih, zadnjih 15 let je zaposlena na časniku Finance. Ureja portal Transport & logistika in Trajnostna mobilnost. Je ekonomistka in magistrica sociologije, ki jo zanima ekologija, mobilnost, urbanizem, človekove pravice in vrtnarjenje, v zadnjem letu pa tudi vzgoja pasjega mladiča, ki občasno že odziva na “dol” z mize, “sedi” in “poleg”.

Nataša Koražija is a journalist and editor who has been working in print media for almost 30 years, the last 15 years she has been employed at Finance newspaper. She is editor of the Transport & Logistics and Sustainable Mobility portal. She is an economist with a master’s degree in sociology, interested in ecology, mobility, urbanism, human rights and gardening.