Nejc Geržinič je doktorski študent načrtovanja omrežij za javni prevoz in raziskovalec v laboratoriju za pametni javni transport na univerzi v Delftu. Med drugim sodeluje pri projektu CriticalMaaS, kjer analizirajo vedenje potnikov in njihove prednostne izbire. V doktorski nalogi preučuje potovalno vedenje v dobi storitvene mobilnosti, zanima ga, kako je storitve mobilnosti na zahtevo (kot so Uber, Lyft, …) mogoče najbolje integrirati s tradicionalnimi storitvami javnega prevoza, da zagotovimo kakovostno in trajnostno mobilnost ter zmanjšamo odvisnost od lastništva zasebnega vozila. Meni, da se je ob razmisleku o prihodnosti vedno znova treba spomniti na citat, ki se med drugim pripisuje nekdanjemu županu Bogote in trenutnemu predsedniku Kolumbije Gustavu Petru: “Razvita država ni tista, v kateri revni vozijo avte, ampak tista, v kateri bogati uporabljajo javni prevoz.”

Nejc Geržinič is a PhD student in public transport network planning and a researcher in the Smart Public Transport Laboratory at the University of Delft. He participates in the CriticalMaaS project, where they analyze passenger behavior and their preferred choices. In his PhD, he is looking into travel behavior in the era of Mobility-as-a-Service. His main focus is user preferences in individual and pooled on-demand mobility services (such as Uber, Lyft,…) and how these modes can be best integrated with traditional public transportation services to provide a better and more sustainable mobility solution and reduce our dependency on private vehicle ownership. He believes that when thinking about the future, it is always necessary to remember the quote, attributed to the former mayor of Bogotá and the current president of Columbia Gustavo Petro: “A developed country is not one in which the poor drive cars, but one in which the rich use public transport.”