Nika Tavčar je vodja projektov na fundaciji za trajnostni razvoj Umanotera. Umanoteri se je pridružila februarja 2019 kot sodelavka na praksi, od novembra 2019 pa je v organizaciji zaposlena. NJena področja delovanja so trajnostna oskrba s hrano, podnebne spremembe, trajnostne prakse, trajnostni dogodki, komunikacijske aktivnosti organizacije. Je avtorica Babičine podnebne kuharice, izbora zanimivih podnebju prijaznih receptov.

Nika Tavčar is a project manager at the Umanotera Foundation for Sustainable Development. She joined Umanoteri in February 2019 as a trainee, and has been employed by the organization since November 2019. Her fields of activity are sustainable food supply, climate change, sustainable practices, sustainable events, communication activities of the organization. She is the author of Grandma’s Climate Cookbook (Babičina podnebna kuharica), a selection of interesting climate-friendly recipes.