Tanja Fajon je diplomirana novinarka, ki je bila med drugim osem let dopisnica RTV Slovenija v Bruslju. Leta 2009 je bila na listi Socialnih demokratov prvič izvoljena v Evropski parlament. Posebej aktivna je bila pri vprašanjih mednarodnih odnosov na zahodnem Balkanu, kjer je med drugim imela ključno vlogo kot poročevalka Evropskega parlamenta pri odpravi vizumov za države regije in kot zagovornica spoštovanja demokracije, pravne države, človekovih pravic in enakosti. Prav tako je bila ena najbolj aktivnih evropskih poslank za azilno in migrantsko politiko in reformo schengenske zakonodaje. Leta 2020 je bila na kongresu SD izvoljena za predsednico Socialnih demokratov. Trenutno je ministrica za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Tanja Fajon is a journalism graduate who, among other things, was a correspondent for RTV Slovenia in Brussels for eight years. In 2009, she was elected to the European Parliament for the first time as a member of Social Democrats. She was particularly active in issues of international relations in the Western Balkans she played a key role as a rapporteur for the European Parliament in the abolition of visas for the countries of the region and as a defender of respect for democracy, the rule of law, human rights and equality. She was also one of the most active members of the European Parliament for asylum and migrant policy and the reform of Schengen legislation. In 2020, she was elected president of the Social Democrats. She is currently serving as the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia.