Tjaša Pureber je politologinja. Več let je delovala kot vodja zagovorništva in strokovna vodja mreže nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi Asociacija. Je nekdanja novinarka, trenutno deluje kot producentka na polju uprizoritvenih umetnosti, pri čemer sodeluje z več nevladnimi organizacijami in javnimi zavodi. Je tudi neodvisna raziskovalka in publicistka. Njena temeljna področja raziskovanja so družbena gibanja in kulturne politike. 

Tjaša Pureber is a political scientist. For several years she worked as the head of advocacy and professional leader of Asociacija, the network of non-governmental organizations and self-employed in the culture. She is a former journalist and currently works as a producer in the field of performing arts, working with several non-governmental organizations and public institutions. She is also an independent researcher and publicist. Her core areas of research are social movements and cultural policies.