Žana Marušič je magistrska študentka sociologije na področju študij spola in spolnosti, sodelovala je pri evropskem projektu “Sexism Free Night” ter zaključuje magistrsko nalogo na temo nezaželene spolne pozornosti v nočnem življenju v Sloveniji.

Žana Marušič is a master’s student in sociology in the field of gender and sexuality studies, she participated in the European project “Sexism Free Night” and is completing her master’s thesis on the topic of unwanted sexual attention in nightlife in Slovenia.